 

Sólová hra na husliach

Súťažná kategóriaVek súťažiacehoMinutáž
1. kategória do 9 rokov (rok nar. 2013 a mladší) 2 – 5 minút
2. kategória do 11 rokov (rok nar. 2012, 2011) 3 – 6 minút
3. kategória do 13 rokov (rok nar. 2010, 2009) 5 – 9 minút
4. kategória do 15 rokov (rok nar. 2008, 2007) 8 – 13 minút
5. kategória do 18 rokov (rok nar. 2006, 2005, 2004) 10 – 15 minút

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vek súťažiaceho dosiahnutý v kalendárnom roku 2022 (rok konania súťaže).

 

Súťažný repertoár

  • skladba z obdobia baroka
  • skladba z iného ľubovoľného obdobia

Ďalšie podmienky súťaže

Podmienkou súťaže je hra spamäti.
Organizátor nezabezpečuje korepetítorov.
Zmena súťažného repertoáru nie je po uzávierke prihlášok možná, možné je zmeniť len poradie súťažných skladieb.


READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER