 
#CTRL 

Schneiderova Trnava je celoslovenská interpretačná súťaž, ktorá sa koná od roku 2001 na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave. Vznikla na podnet pedagógov klavírneho a sláčikového oddelenia.

Súťaž prebieha každý kalendárny rok (spravidla v marci, resp. v apríli) počas dvoch súťažných dní. V klavírnej hre sa strieda sólová hra (v nepárnom roku) so štvorručnou hrou (v párnom roku). V druhý súťažný deň prebieha súťaž v sólovej hre na husliach a v komornej hre sláčikových nástrojov s klavírom i bez klavíra.

Umeleckým garantom súťaže je pedagóg, hudobný skladateľ a výnimočný človek MgA. Stanislav Hochel, zástupca riaditeľa na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Členmi odborných porôt sú každoročne pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl.

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER