 
#CTRL 

Organizátor:

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera – Trnavského

Schneiderova Trnava

Štefánikova 2

917 01 Trnava

www.schneiderovatrnava.eu

e-mail: info@schneiderovatrnava.eu

 


  

Kontaktné osoby:

 

Mgr. Andrea Bendová (prihlášky, účastnícke poplatky)     tel. 0907 210 111

 

Mgr. Anna Smiešková (klavírna súťaž)     tel. 0911 657 718

 

PaedDr. Alžbeta Ševečková (husľová súťaž, súťaž komornej hry)     tel. 0911 189 892

 

Mária Smažáková, DiS.art.     tel. 0905 507 589

 


Kontaktný formulár

Vaše meno

Váš e-mail

Vaše telefónne číslo

uveďte v prípade, ak si prajete byť kontaktovaný/-á telefonicky

Správa


 

GDPR

Organizátor celoslovenskej interpretačnej súťaže SCHNEIDEROVA TRNAVA – Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského so sídlom Štefánikova 2, Trnava, 91701, IČO: 34000208 Vás informuje, že osobné údaje, uvedené v prihláške, fotografie a obrazovo-zvukové záznamy organizátor súťaže spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Osobné údaje, obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia, zverejnené na webovom sídle organizátora a na facebookovej stránke budú uchovávané po dobu 3 rokov. 

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER