 

Sólová hra na klavíri

Súťažná kategóriaVek súťažiacehoMinutáž
1. kategória do 9 rokov (rok nar. 2013 a mladší) maximálne 3 minúty
2. kategória do 11 rokov (rok nar. 2012 a 2011) 3 - 5 minút
3. kategória do 13 rokov (rok nar. 2010 a 2009) 5 - 7 minút
4. kategória do 15 rokov (rok nar. 2008 a 2007) 7 - 10 minút
5. kategória do 20 rokov (rok nar. 2006 – 2002) 10 - 15 minút

 

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia súťažiaceho, do úvahy sa berie celý kalendárny rok 2022 (rok konania súťaže).

 

 

Súťažný repertoár

  • skladba/-y slovenského autora 20. resp. 21. storočia - povinná
  • skladba/-y obdobia romantizmu alebo 20. resp. 21. storočia

 

Ďalšie podmienky súťaže

Je vhodné, aby boli skladby charakterovo odlišné. Ich počet môže byť ľubovoľný.
Podmienkou súťaže je hra spamäti.
Zmena súťažného repertoáru nie je po uzávierke prihlášok možná, možné je len vynechanie skladby z nahláseného súťažného programu, príp. zmena poradia súťažných skladieb.


READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER