 
#CTRL 

Schneiderova Trnava
O súťaži

Vznik, garant súťaže
#CTRL 

Schneiderova Trnava
Štatút súťaže

Súťažný poriadok, odborná porota, organizačné pokyny

Schneiderova Trnava
Sólová hra na klavíri
Podmienky súťaže pre 19. ročník
(11. apríl 2019)

Schneiderova Trnava
Sólová hra na husliach
Podmienky súťaže pre 19. ročník
(12. apríl 2019)
#CTRL 

Schneiderova Trnava
Komorná hra
Podmienky súťaže pre 19. ročník
(12. apríl 2019)
#CTRL 

Schneiderova Trnava
História
Výsledky predchádzajúcich ročníkov súťaže


Schneiderova Trnava
Štvorručná hra na klavíri

Podmienky súťaže pre 20. ročník (bude sa konať v kalendárnom roku 2020)
#CTRL 

Schneiderova Trnava
Kontakt
Impressum
Napíšte nám, zavolajte nám ...