 
#CTRL 

Schneiderova Trnava
Ročník 2018
Informácie o 18. ročníku súťaže
AKTUALIZOVANÉ

(22. - 23. marec 2018)
Vylosované písmená, súťažné poradia, akustické skúšky, časové harmonogramy

#CTRL 

Schneiderova Trnava
O súťaži

Vznik, garant súťaže
#CTRL 

Schneiderova Trnava
Štatút súťaže

Súťažný poriadok, odborná porota, organizačné pokyny

Schneiderova Trnava
Štvorručná hra na klavíri
Podmienky súťaže pre 18. ročník

(22.-23.3.2018)

Schneiderova Trnava
Sólová hra na husliach
Podmienky súťaže pre 18. ročník

(22.-23.3.2018)
#CTRL 

Schneiderova Trnava
Komorná hra
Podmienky súťaže pre 18. ročník
(22.-23.3.2018)
#CTRL 

Schneiderova Trnava
Fotografie
zo 17. ročníka súťaže

#CTRL 

Schneiderova Trnava
História
Výsledky predchádzajúcich ročníkov súťaže


Schneiderova Trnava
Sólová hra na klavíri

Podmienky súťaže pre rok 2019
#CTRL 

Schneiderova Trnava
Kontakt
Impressum
Napíšte nám, zavolajte nám ...