 
#CTRL 


O súťaži
Vznik, garant súťaže


Schneiderova Trnava
23. ročník (18.-19. apríl 2024)
PROGRAM SÚŤAŽEŠtvorručná hra na klavíri
Podmienky súťažeSólová hra na klavíri
Podmienky súťažeSólová hra na husliach
Podmienky súťaže

#CTRL 


ŠTATÚT SÚŤAŽE


#CTRL 


Komorná hra
Podmienky súťažeklavir 2. kat._SCHT2024
klavir 3. kat. + 4. _SCHT2024
klavir 1. kat. + 5. _SCHT2024


#CTRL 


História
Výsledky predchádzajúcich ročníkov súťaže

#CTRL 


kontakt
Napíšte nám, zavolajte nám ...